SINKING MANHOLE

การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธีการจมบ่อ 

ในปัจจุบันการก่อสร้างในรูปแบบลักษณะของอุโมงค์ใต้ดินและ บ่อพักขนาดใหญ่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการก่อสร้างใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หรือ บ่อพักขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณูปโภคหรือการขน ส่งมวลชนวิธีการก่อสร้างของอุโมงค์ในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานขนาดของอุโมงค์และลักษณะของชั้นดินปัจจัยที่ส่งผลให้การก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่การจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องมีการก่อสร้างในรูปแบบของอุโมงค์สือเนื่องมาจากปัญหา การจราจรในกรุงเทพมหานครได้เริ่มทวีความรุงแรงมากขึ้นจนทุกฝ่ายต้องเร่งและร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นในการก่อสร้างโดยทั่วไปจะวางท่อไปตามถนนสายหลัก ในการก่อสร้างดังกล่าวถ้าหากต้องมีการปิดถนนจะเป็นการเพิ่มปัญหาจราจรให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น

 

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการก่อสร้างในลักษณะอุโมงค์และบ่อ พักขนาดใหญ่โดยไมจำเป็น่ต้องปิดผิวการจราจรตลอดแนวเพื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างและขุดเปิดหน้าดินทำให้ช่วยลด ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในขณะ ทำการก่อสร้่างน้อยที่สุด

การติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีการจมบ่อ การก่อสร้างบ่อพักด้วยวิธีการจมบ่อ (Caisson Sinking)ได้เริ่มต้นเข้า มามีบทบาทในด้านการก่อสร้างบ่อพักใต้ดินสำหรับสาธารณูปดภคต่างด้วย เหตุผล

- เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งก่อสร้างข้างเคียงเกิดการทรุดตัว หรือเคลื่อนตัว จนเกิดการแตกร้าวหรือแตกรั่วเสียหายได้ เช่น อาคาร ถนน ท่อต่างๆ

- เพื่อให้การก่อสร้างบ่อพักใต้ดินเหล่านี้แล้วเสร็จรวดเร็วขึ้น โดยลดระยะ การกีดขวางจากจราจร หรือการสัญจรลงไป Manhole เป็นบ่อพักสายใต้ดินขนาดใหญ่ คนสามารถลงไปทำงานได้ เป็นบ่อพักที่นิยมใช้ในระบบสายใต้ดินแรงสูง

Manhole มีหลายชนิด หลาย ขนาด และมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามความต้องการใช้งาน เช่น ลักษณะ การติดตั้ง จำนวนของสายไฟฟ้าอยู่ภายใน รวมทั้งชุดอุปกรณ์การต่อ สายด้วย

นอกจากสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการก่อสร้างบ่อพักใต้ดิน คือ น้ำหนัก กดทับจากรถบรรทุกบนผิวจราจร เนื่องจากบ่อพักสายใต้ดินส่วนใหญ่จะ อยู่ใต้ผิวจราจร ดังนั้นบ่อพักสายใต้ดินรวมทั้งฝาปิดจะออกแบบให้มีความ แข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักจากรถบรรทุกต่างๆ

ดำเนินการจมบ่อ (Sinking Manhole) โดยการขุด ดินภายในพื้นที่ของบ่อพักออก โดยใช้แบคโฮขนาดใหญ่ หรือ Clam Shell และบ่อพักจะค่อยๆจมลงด้วยน้ำหนัก ของบ่อพักเอง ระหว่างงการดำเนินการจมบ่อพักนัั้น จะต้องมีการสำรวจและควบคุมการจมของบ่อพักให้ได้ ระดับเท่ากันทุกด้าน เมื่อจมบ่อพักลงไปจนถึงระดับความ ลึกที่ต้องแล้ว ดำเนินการลงทรายหยาบและเทคอนกรีต หยาบปรับระดับพื้น

การจมบ่อ

บ่อพักที่สามารถจมลงไปจนถึงระดับความลึกที่ต้องการได้ โดย อาศัยน้ำหนักของบ่อพักเองเป็นหลักนั้นจะช่วยให้การจมบ่อพักเกิด ความสะดวกและประหยัดค่าก่อสร้าง ในการจมบ่อพักจะมีสิ่งต้านทาน การจม คือ

  • แรงแบกทาน (Bearing Force) ของดินใต้ขอบล่างของผนังบ่อพัก
  • แรงเสียดทาน (Wall Friction) ระหว่างรอบผนังบ่อพักกับดิน โดยรอบ
  • สิ่งกีดขวางข้างใต้ขอบล่างของผนัง เช่น ก้อนหิน ท่อนไม้ ท่อใต้ดิน

การจมบ่อพักไฟฟ้า (Sinking Manhole)

  • สำรวจปัญหาอุปสรรคและแนวสาธารณูปโภคเดิม โดยอ้างอิงจากข้อมูลของสาธารณูปโภคเดิมจากหน่วยงาน ต่างๆ โดยอยูในพื้นที่งานก่อสร้างบ่อพัก และเข้าสำรวจหน้างานจริง ตามข้อมูลอ้างอิง ก่อนการจมบ่อต้องทำการขุดสำรวจโดยรอบ และการขุดสำรวจ จะทำการขุดในความลึกที่ระดับ 1.50 - 2.00 ม. หลังจากการขุดสำรวจ เรียบร้อยแล้วจะทำการกลบทรายบดอัดแน่นในพื้นที่ขุดสำรวจและปิด ด้วยแผ่นเหล็กเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
  •  เมื่อทำการสำรวจปัญหาและสาธารณุปโภคเดิมเป็นที่เรียบร้อย แล้ว และไม่กระทบกับตำแหน่งของงานสร้างบ่อพัก เริ่มทำการจมบ่อ (Sinking Manhole)

ในการขุดดินจทบ่อพัก จะต้องระมัดระวังควบคุมไม่ ให้บ่อพักเกิดการอียง การป้องกันไม่ให้บ่อเอียง โดย การติดตั้ง Ring Beam Concrete เพื่อช่วยการจม บ่อไม่เกิดการเอียง และจะต้องควบคุมการขุดดินแต่ละ ด้านให้สมดุลย์กัน และควรขุดดินให้บ่อพักค่อยๆจมลง ไปทีละน้อย นอกจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบระดับ ของบ่อพักแต่ละด้านในขณะการจมบ่อ

 

สำหรับการจมบ่อในชั้นดินอ่อน ควรขุดดินในส่วน ตรงกลางบ่อพักก่อน และปล่อยให้เนินดินทั้งสองข้าง ค่อยๆเบียดตัวเข้ามาตรงกลาง แล้วค่อยขุดขยายจาก ตรงกลางบ่อพักออกไป ส่วนการจมบ่อในชั้นดินแน่น หรือแข็ง สามารถขุดดินที่ได้ Cutting Edge ได้้โดยให้ การขุดสมมาตรกับด้านตตรงข้ามเสมอ

ทำความสะอาดบ่อพัก (Manhole) และผูกเหล็กเสริมพื้นบ่อ ตามรูปแบบของบ่อพักแต่ละแบบ และทำการฝังGround Rod ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีค่าความต้านทานดินไม่เกิน 5 โอห์ม หรือในพื้นที่ที่มีค่าความต้านทานจำเพาะของดินสูง จะฝัง Ground Rod มีค่าความต้านทานดินไม่เกิน 25 โอห์ม แล้วจึง เทคอนกรีตพื้นบ่อ (Manhole)ตามความหนาที่ระบุไว้ ผนังบ่อ (Manhole) ชนิดสำเร็จรูปทั่วไปมักจะเจาะรูไว้เพื่อ ความสะดวกในการขนย้ายจึงจำเป็นต้องทำการอุดและตกแต่ง ให้เรียบร้อย