SINKING MANHOLE

การติดติ้งฝาบ่อจริงและฝาบ่อชั่วคราว

กรณีพื้นที่ทำงานมีการจราจรหนาแน่นและต้องทำงาน ช่วงเวลากลางคืน เมื่อทำงานเสร็จในแต่ละวันต้องคืน ผิวจราจรชั่วคราว โดยวางแผ่น Top Slab ปิดฝาบ่อ เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ

ก่อนการปิดฝาบ่อพัก (Manhole) ชนิดสำเร็จรูป จะต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวโดยรอบบนผนัง ปากบ่อพักให้สะอาด และราดน้ำปูนให้ทั่ว ทั้วไว้ประมาณ 5 นาที จึงเอาปูนทราย อัตราส่วน 1:2 ผสมน้ำยากัน ซึม วางทับบนขอบปากบ่อพักให้มีความหนาประมาณ 5 ซม. แล้วจึงดำเนินการปิดฝาบ่อพักสำเร็จรูปวางทับ บนปูนทรายดังกล่าว และเก็บขอบของแนวฝาบ่อสำเร็จ ให้เรียบร้อย

การติดตั้งคอบ่อพัก (Manhole) อาจทำการหล่อ ติดตั้งในที่ หรือชนิดสำเร็จรูปที่มาพร้อมฝาปิดบ่อ ต้องติดตั้งให้ตรงกับฝาบ่อคอนกรีต และทำการปรับ ให้ได้ระดับ พร้อมติดตั้งเหล็กขั้นบันได (Manhole Entrance Step)

เมื่อทำการปิดฝาบ่อพัก (Manhole) ชนิดสำเร็จ รูปเรียบร้อยแล้ว ทำการคืนสภาพผิวจราจรตาม รูปแบบมาตรฐานของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่