บ่อดันท่อ

บริเวณของบ่อดัน หรือบ่อรับที่เป็นจุดสำหรับหัวเจาะผ่าน ออกจากบ่อดัน หรือเจาะเข้าไปในบ่อรับจะออกแบบส่วนพื้นที่ไว้ เรียกกันว่า Soft Eye กล่าวคือ ความหนาของคอนกรีต บริเวณที่ออกแบบส่วนนี้ไว้จะมีความหนาน้อยกว่าส่วนอื่น ของบ่อทั้งหมด ซึ่งบริเวณนี้จะไม่มีเหล็กเสริม (Steel reinforced bar) หรือใช้ไฟเบอร์เสริม (Fiber reinforced bar) แทน ทั้งนี้เพื่อให้การสกัดเปิดพื้นที่ช่อง Soft Eye สำหรับ รองรับการดันหัวเจาะจากบ่อดัน และดันหัวเจาะเข้าไปที่บ่อรับ ซึ่งจะมีการเตรียมพื้นที่ส่วนนี้ (Soft Eye) ในบ่อรับเช่นเดียวกัน

 

เมื่อการเตรียมพื้นที่ (Soft Eye) สำหรับหัวเจาะแล้วเสร็จ เรียบร้อย และผ่านการตรวจสอบสภาพความพร้อมของหัวเจาะ ก็จะดำเนินการยกหัวเจาะลงไปในบ่อดัน เข้าตำแหน่งรางดันท่อที่ รองรับหัวเจาะ ที่ได้เช็คแนวและระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำ การดันหัวเจาะออกจากบ่อดัน