บ่อพักสายสายเคเบิลใต้ดิน (Manhole

บ่อพักสายสายเคเบิลใต้ดิน (Manhole) นี้หล่อขึ้นด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะก่อสร้างอยู่ใต้ผิวถนนที่มีการจราจรของ ยานพาหนะต่างๆ และจะต้องรับน้ำหนักสูงสุดได้ 18 ตัน ผนังด้านนอก ของบ่อพักส่วนบนจะต้องอยู่ใต้ระดับผิวถนนไม่น้อยกว่า 80 ซม. บ่อ พักจะมีฝาปิด (Manhole Frame and Cover) ทำด้วยเหล็ก ที่ก้นของ บ่อพักจะต้องทำเป็นอ่างน้ำ (Sump) ไว้สำหรับสูบน้ำออกเมื่อเวลาจะ ทำงานในบ่อพัก ลักษณะของการจัดหน้าต่างของบ่อพักขึ้นอยู่กับการ วางท่อที่จะออกจากบ่อพักนั้นๆ บ่อพักที่มีขนาดเล็กๆ เราสามารถจะ หล่อสำเร็จรูป และยกลงมาวางในที่ที่จะติดตั้ง แต่ถ้าเป็นบ่อพักขนาดใหญ่ จำเป็นก่อสร้างในที่ที่จะใช้งานเพราะน้ำหนักมาก สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น ต้องติดตั้งพร้อมกับตัวบ่อพัก มีดังนี้

  • Pulling Iron เป็นตัวช่วยในการลากสายเคเบิล
  • Anchor Bolt เป็นตัวยึด Cable Rack
  • Manhole Entrance Step เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการ ลงไปปฏิบัติงานในบ่อพัก