ท่อดัน (Jacking Pipes)

 

ท่อที่ใช้ในงานดันท่อส่วนใหญ่จะเป็นท่อเหล็ก หรือท่อ คอนกรีต ซึ่งบางครั้งผิวด้านในท่อจะบุ หรือเคลือบด้วย สารป้องกันการกัดกร่อน โดยเฉพาะท่อดันที่ใช้ในงานบำบัด น้ำเสีย ท่อดันนี้จะต้องได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง เพียงพอที่จะรับแรงดันต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักกดทับด้าน บน และแรงดันดินรอบนอก แรงดันน้ำใต้ดิน และสุดท้ายที่ สำคัญคือ แรงดันจากแม่แรงไฮดรอลิค (Hydraulic Jacks) ที่ต้องใช้ดันท่อซึ่งอาจจะทำให้ท่อแตกร้าวเสียหายได้ หากท่อ มีสภาพไม่แข็งแรงเพียงพอ โดยทั่วไปท่อดันแต่ละท่อจะมี ความยาวประมาณ 2-3 เมตร