ระบบ Guidance System

สำหรับการตรวจสอบหรือ ทิศทางของหัวเจาะ หรือแนวดันท่อสามารถ ทำได้โดยใช้ระบบควบคุมทิศทาง (Guidance System) ซึ่งประกอบ ด้วยกล่องสำรวจ ระบบเลเซอร์กับเป้าที่ติดตั้งไว้ที่ท้ายหัวเจาะ เช่น ELS Laser หรือ VMT ชนิด SLS-RV ส่วนการปรับทิศทางของ หัวเจาะ หรือแนวดันท่อ สามารถทำได้โดยการปรับแม่แรง (Articulate or Ring Jacks) ที่บริเวณหัวเจาะ

เมื่อทำการดันหัวเจาะออกจากบ่อดัน จนถึงตำแหน่งบ่อรับเรียบร้อย แล้ว ก็ยกหัวเจาะออกจากบ่อรับและทำการดันท่อดัน เข้ามาที่บ่อรับ ให้ ได้ตามระยะมาตรฐาน ถือว่าจบกระบวนการดันท่อทั้งหมด