หัวเจาะ

 

หัวเจาะที่ใช้สำหรับงานดันท่อมีหลายชนิดด้วยกัน และสามารถเลือก ตามความเหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยา ของชั้นดิน ชั้นหิน และงบ ประมาณที่มีอยู่ และที่นิยมใช้กันโดยเฉพาะในไทยคือ หัวเจาะ EPB Shield

 

EPB Shield ที่ใช้ในไทย สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท

  1. EPB-Screw Conveyor ใช้ Screw Conveyor ดึงดินจากการขุด ขึ้นมาแล้วปล่อยลงบนสายพานลำเลียง (Conveyor belt) ก่อนที่ จะถ่ายลงสู่รถลำเลียง (Muck or skip car) ต่อไป
  2. EPB-Pump เป็นชนิดที่มีระบบฉีดน้ำที่บริเวณหัวเจาะ กล่าวคือสามารถฉีดน้ำออกไปผสมกับดินที่ถูกหัวเจาะกัดออกมาจนกลาย เป็นน้ำโคลน ก่อนจะถูกปั๊มออกไปตามท่อลงสู่บ่อพักที่บนผิวดินใกล้ๆ กับปากบ่อดันเพื่อรอการลำเลียงออกไปทิ้ง
  3. EPB-Slurry ค่อนข้างคล้ายชนิด EPB-Pump แต่จะใช้น้ำโคลนที่ควบ คุมทั้งคุณภาพและความดันฉีดออกไปผสมกับดินที่ถูกหัวเจาะกัด ออกมาก่อนจะถูกปั๊มออกไปตามท่อลงสู่บ่อพักแล้วมีการ Recycleเอาน้ำโคลนกลับมาใช้ใหม่ หัวเจาะชนิดนี้เป็นที่นิยมมาก และสามารถเจาะผ่านชั้นกรวดทรายได้เป็นอย่างดี