บริษัท ที.เอ็ม.ไอ.ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

10/11 ซอย วิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel : 0-2973-4667-8 Fax : 0-2973-4669 E-mail : montree_tmic@hotmail.com , tmi_chumroenv@gmail.com